Toll-Free Customer Support 24/7
Vyhľadávanie na stránkach

Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Osobné údaje sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Back to top