Toll-Free Customer Support 24/7
Vyhľadávanie na stránkach

Postup pri vrátení tovaru:

              Ako zákazník máte právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená zaplatená suma do 15 dní: 


Odošlite tovar aj s faktúrou a na faktúru napíšte: 
" Kódy tovaru, ktorý vraciate, potom číslo účtu (uveďte prosím správne číslo účtu/kód banky) kam vám máme vrátiť peniaze.

Dátum a meno kupujuceho. 

 

Tovar doručte na vlastné náklady na adresu

Fotohunt s.r.o., Bratislavská 70, 921 01 Piešťany

 

Tovar v tejto  lehote, zasielajte prosím späť na našu adresu

nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou)

. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar poistiť. 

 

Táto garancia sa nevzťahuje na spotrebný tovar (ako napr. nosiče obrazu, zvuku a informácií, hygienické potreby, spodné prádlo a pod.). 

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet v zmysle zákona a našich obchodných podmienok. 

 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť.Back to top